Trường tiểu học Lê Lợi được thành lập vào năm 1993-1994, tiền thân là Trường Hòa Bình, được Nhà Thờ thỏa thuận cho mượn sử dụng mục đích giáo dục không thời hạn, sau có tên gọi là ...